2020-03-16 13:25:55

OPĆE UPUTE UČENICIMA!

Poštovani/e učenici/ce,

prema odluci MZO-a od ponedjeljka 16. ožujka 2020. krenula je nastava na daljinu za sve učenike Srednje škole Novi Marof. Učenici su grupirani u virtualnim razredima, u kojima mogu pregledavati svaki nastavni predmet zasebno. Nastava će se odvijati prema postojećem redovnom rasporedu sati, što znači da će učenici svaki dan za one nastavne predmete, koje su trebali imati tog dana, od predmetnog nastavnika dobivati upute, nastavne sadržaje, materijale, zadatke i rokove za izvršavanje zadataka.

Naglašavamo da su svi učenici i u ovom obliku nastave obvezni pridržavati se osnovnih pravila komuniciranja putem digitalnih kanala, a svako primijećeno kršenje istoga bit će kažnjavano prema Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Također, razrednici i predmetni nastavnici pratit će aktivnost učenika u virtualnom razredu. Svako neizvršavanje obaveza ili neuključivanje u rad virtualnog razreda roditelji su obvezni opravdati razrednicima.  Za vrijeme trajanja nastave na daljinu neće se provoditi usmene ni pisane provjere znanja.

Svim učenicima i nastavnicima želimo što uspješniji rad na daljinu!

Ravnatelj i stručna suradnica pedagoginja

VIRTUALNE UČIONICE (poveznice):

1.G   1.E   1.P
2.G   2.E   2.P
3.E
4.E


Srednja škola Novi Marof