2020-03-23 12:44:09

RAD NA DALJINU!

U skladu s Uredbom Vlade RH i Odluke MZO, nastava i rad u Srednjoj školi Novi Marof odvija se na daljinu!

KONTAKTI:  
091 282 7155, ravnatelj.ssnm@gmail.com    

095 4200 324, pedagog.ssnm@gmail.com


Srednja ¹kola Novi Marof