2020-06-09 21:01:38

[ęKOLA MOGUĂNOSTI] – 2020./2021.

[AUDIO PORUKA] - klikni!

Osigurani uvjeti za redovnu i online nastavu!

Nazovite nas za više informacija.
Ravnatelj:  091 282 7155   Nikola «ganec, mag. cin.
Pedagoginja:  095 4200 324   Marina Bukal Pofuk, mag. paed.
e-mail: ravnatelj.ssnm@gmail.com


Srednja ╣kola Novi Marof