2015-10-07 12:50:49

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA_šk. god. 2015/2016.

Na sjednici Školskog odbora održanoj 28. rujna 2015.  donesen je Vremenik izradbe i obrane završnog rada za školsku godinu 2015./2016. Vremenik sadrži rokove za izbor tema, izradbu i predaju završnog rada, rokove obrane završnog rada te datum uručivanja svjedodžbi o završnom radu.

 

Na temelju Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada donosi se Vremenik izradbe i obrane završnog rada u školskoj godini 2015./2016. za:

LJETNI ROK – tijekom lipnja
JESENSKI ROK – poslije drugog popravnog roka
ZIMSKI ROK – tijekom veljače

 

IZRADBA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA ZA ZANIMANJE PRODAVAČ ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016. 

IZRADBA I

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

LJETNI

ROK

JESENSKI

ROK

ZIMSKI

ROK

USVAJANJE TEMA ZA ZAVRŠNI RAD

najkasnije do:

20. listopada

2015.

20. listopada

2015.

20. listopada

2015.

ODABIR TEME ZA ZAVRŠNI RAD

najkasnije do:

30. listopada

2015.

30. listopada

2015.

30. listopada

2015.

PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA

najkasnije do:

1. travnja

2016.

8. srpnja

2016.

30. studenoga

2016.

PREDAJA PISANOG DIJELA IZRADBE

U URUDŽBENI ZAPISNIK U TAJNIŠTVO ŠKOLE

najkasnije do:

20. svibnja

2016.

do 12:00

08. kolovoza

2016.

do 12:00

20. siječnja

2017.

do 12:00

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

1.-10.

lipnja 2016.

22. kolovoza

2016.

tijekom veljače 2017.

URUČENJE SVJEDODŽBI O ZAVRŠNOM RADU

01. srpnja

2016.

01. rujna

2016.

27. veljače

2017.


Srednja škola Novi Marof