2016-10-05 10:17:27

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA U ŠK. GOD. 2016./2017.

Na sjednici Školskog odbora održanoj 29. rujna 2016.  donesen je Vremenik izradbe i obrane završnog rada za školsku godinu 2016./2017. Vremenik sadrži rokove za izbor tema, izradbu i predaju završnog rada, rokove obrane završnog rada te datum uručivanja svjedodžbi o završnom radu.

Vremenik izradbe i obrane završnog rada za zanimanje prodavač za šk. god. 2016./2017. nalazi se u prilogu.


Srednja škola Novi Marof