2017-10-04 10:35:33

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA U ŠK. GOD. 2017./2018.

Na sjednici Školskog odbora održanoj 28. rujna 2017.  donesen je Vremenik izradbe i obrane završnog rada za školsku godinu 2017./2018. Vremenik sadrži rokove za izbor tema, izradbu i predaju završnog rada, rokove obrane završnog rada te datum uručivanja svjedodžbi o završnom radu.

Vremenik izradbe i obrane završnog rada za zanimanje ekonomist za šk. god. 2017./2018. nalazi se u prilogu.


Srednja škola Novi Marof